Ziraat

Çelik yapı sistemi; 20. yüzyılda gelişmeye başlayan 21.yüzyılın teklonojisiyle beraber her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir.

Tercih edilmesindeki en önemli sebepler;

-Sınırsız tasarım anlayışı,
-Yüksek güvenli yapılar olması,
-Hızlı yapım, söküm ve revizyon,
-Yüksek geri dönüşüm getirisi,
Tecrübelerimiz verdiği güçle, projelendirmeden yapının inşaasına kadar her aşamasında müşterilerimize çözümler üretiyoruz.

* Endüstriyel yapılar *Spor yapıları *Fabrika ve depolar *Çok katlı çelik yapılar

Erka Çelik Logo