Gelişen Teknoloji ÇELİK

Çelik yapı sistemi; 20. yüzyılda gelişmeye başlayan 21.yüzyılın teklonojisiyle beraber her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir.

Tercih edilmesindeki en önemli sebepler;

  • Sınırsız tasarım anlayışı,
  • Yüksek güvenli yapılar olması,
  • Hızlı yapım, söküm ve revizyon,
  • Yüksek geri dönüşüm getirisi,

Tecrübelerimiz verdiği güçle, projelendirmeden yapının inşaasına kadar her aşamasında müşterilerimize çözümler üretiyoruz.

* Endüstriyel yapılar *Spor yapıları *Fabrika ve depolar *Çok katlı çelik yapılar